Medicin

De praktiserende læger frarådes at udskrive cannabis som medicin.

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

I de få tilfælde, hvor de officielle kriterier for at udskrive cannabis kunne være opfyldt (herunder at relevante godkendte lægemidler bør være afprøvet først), anbefaler vi de praktiserende læger at henvise til de relevante lægespecialer, f.eks. neurologer og læger specialiseret i smertebehandling, som kan påtage sig at vurdere om cannabis kan komme på tale.

DSAM, København 01/01-2018

Regler vedr. vanedannende medicin:

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning om morfika, sovemidler og angstdæmpende midler(benzodiazepiner), tilsammen kaldet afhængighedsskabende eller vanedannende medicin.
Sundhedsstyrelsen har besluttet, at recept på denne type medicin nu kun kan fås ved konsultation hos lægen. Det er derfor ikke muligt at bestille medicinen hos sekretæren eller via hjemmesiden. Så husk at bestille en konsultation til fornyelse af  medicin i god tid, inden du løber tør.

Behandling med de pågældende midler kan endvidere føre til inddragelse af kørekortet, samt manglende mulighed for udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekortet.

Vejledningen anbefaler at bruge:

  • sovemedicin i højst 1-2 uger
  • angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret. Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer.
Behandling vil som hovedregel medføre en påvirkning svarende til en alkoholpromille på 0,6 – 1,2. Generelt kan det ikke anbefales, at der føres motorkøretøj under behandling med stærke smertestillende midler, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, idet der uanset tilvænning vil være en påvirkning svarende til promillekørsel.
Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet.

Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen. De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:

  • svimmelhed
  • døsighed
  • hukommelsesbesvær
  • koncentrationsbesvær

De mest almindelige abstinenssymptomer er:

  • angst
  • uro
  • søvnbesvær

Derfor skal man gennemgå en langsom nedtrapning af behandlingen. Tal med lægen om dette. Sundhedsstyrelsen har desuden lavet en pjece til patienter og pårørende.